Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4WD 2000

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ขอขอบคุณ ลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจในผลิตภัณฑ์ของ 4WD 2000 เราจะปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา 4WD 2000 ให้ดีที่สุดเพื่อคุณลูกค้าทุกท่านครับ

ปีกนกปรับองศา 4WD 2000 (Upper Control Arm)

TOYOTA
Revo 4x4, Preruner
Vigo 4x4, Preruner
Tiger 4x4, Sport Rider
ดร็อบเพลา Tiger 4x4, Sport Rider
Mighty-X

ISUZU
TFR 4x2, Cameo
Rodeo 4x4, Tropper
D-Max 4x4, Hi-Lander
ดร็อบเพลา D-Max
V-Cross, Hi-Lander
New V-Cross

MISUBISHI
Starda 4x2
Starda 4x4, Pajero Gen1-2
Triton, Pajero Sport

NISSAN
Big-M
Frontrie 4x4

FORD
Ford 8-12 ช่อง
T5
T6, MC

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa 4Garage จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4WD 2000
หน้า 23 of 24 (467 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
คำตอบที่ 441
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ดร็อปเพลาขับ Isuzu 4X4. ปี2020+
รองรับความสูง2-4 นิ้ว
- เพลาไม่ชัน 
- ยืดอายุยางหุ้มเพลาไม่ให้ขาดบ่อย 
- เพลาไม่หลุดไม่ยันขณะใช้งานในเส้นทาง off road 

อ้างตอบ
ดร็อปเพลาขับ Isuzu 4X4. ปี2020+รองรับความสูง2-4 นิ้ว- เพลาไม่ชัน - ยืดอายุยางหุ้มเพลาไม่ให้ขาดบ่อย - เพลาไม่หลุดไม่ยันขณะใช้งานในเส้นทาง off road 
คำตอบที่ 442
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ดร็อปเพลาขับ Isuzu 4X4. ปี2020+
รองรับความสูง2-4 นิ้ว
- เพลาไม่ชัน 
- ยืดอายุยางหุ้มเพลาไม่ให้ขาดบ่อย 
- เพลาไม่หลุดไม่ยันขณะใช้งานในเส้นทาง off road 

อ้างตอบ
ดร็อปเพลาขับ Isuzu 4X4. ปี2020+รองรับความสูง2-4 นิ้ว- เพลาไม่ชัน - ยืดอายุยางหุ้มเพลาไม่ให้ขาดบ่อย - เพลาไม่หลุดไม่ยันขณะใช้งานในเส้นทาง off road 
คำตอบที่ 443
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ดร็อปเพลาขับ Isuzu 4X4. ปี2020+
รองรับความสูง2-4 นิ้ว
- เพลาไม่ชัน 
- ยืดอายุยางหุ้มเพลาไม่ให้ขาดบ่อย 
- เพลาไม่หลุดไม่ยันขณะใช้งานในเส้นทาง off road 

อ้างตอบ
ดร็อปเพลาขับ Isuzu 4X4. ปี2020+รองรับความสูง2-4 นิ้ว- เพลาไม่ชัน - ยืดอายุยางหุ้มเพลาไม่ให้ขาดบ่อย - เพลาไม่หลุดไม่ยันขณะใช้งานในเส้นทาง off road 
คำตอบที่ 444
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ดร็อปเพลาขับ Isuzu 4X4. ปี2020+
รองรับความสูง2-4 นิ้ว
- เพลาไม่ชัน 
- ยืดอายุยางหุ้มเพลาไม่ให้ขาดบ่อย 
- เพลาไม่หลุดไม่ยันขณะใช้งานในเส้นทาง off road 

อ้างตอบ
ดร็อปเพลาขับ Isuzu 4X4. ปี2020+รองรับความสูง2-4 นิ้ว- เพลาไม่ชัน - ยืดอายุยางหุ้มเพลาไม่ให้ขาดบ่อย - เพลาไม่หลุดไม่ยันขณะใช้งานในเส้นทาง off road 
คำตอบที่ 445
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ดร็อปเพลาขับ Isuzu 4X4. ปี2020+
รองรับความสูง2-4 นิ้ว
- เพลาไม่ชัน 
- ยืดอายุยางหุ้มเพลาไม่ให้ขาดบ่อย 
- เพลาไม่หลุดไม่ยันขณะใช้งานในเส้นทาง off road 

อ้างตอบ
ดร็อปเพลาขับ Isuzu 4X4. ปี2020+รองรับความสูง2-4 นิ้ว- เพลาไม่ชัน - ยืดอายุยางหุ้มเพลาไม่ให้ขาดบ่อย - เพลาไม่หลุดไม่ยันขณะใช้งานในเส้นทาง off road 
คำตอบที่ 446
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

มีบูชประกอบไปให้พร้อมเปลี่ยนแทนของเก่าได้เลย

ปีกนกปรับองศา

Isuzu D-max ตัวเตี้ยยก 2 นิ้ว

**ไม่ต้องรองลูกหมาก

**ล้อไม่แบะ ไม่กินยาง

**ตั้งศูนย์ล้อตามค่าแสตนดาร์ดโรงงาน

**พวงมาลัยนิ่งขับดีเหมือนรถเดิม

อ้างตอบ
มีบูชประกอบไปให้พร้อมเปลี่ยนแทนของเก่าได้เลย
ปีกนกปรับองศา
Isuzu D-max ตัวเตี้ยยก 2 นิ้ว
**ไม่ต้องรองลูกหมาก
**ล้อไม่แบะ ไม่กินยาง
**ตั้งศูนย์ล้อตามค่าแสตนดาร์ดโรงงาน
**พวงมาลัยนิ่งขับดีเหมือนรถเดิม
คำตอบที่ 447
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

มีบูชประกอบไปให้พร้อมเปลี่ยนแทนของเก่าได้เลย

ปีกนกปรับองศา

Isuzu D-max ตัวเตี้ยยก 2 นิ้ว

**ไม่ต้องรองลูกหมาก

**ล้อไม่แบะ ไม่กินยาง

**ตั้งศูนย์ล้อตามค่าแสตนดาร์ดโรงงาน

**พวงมาลัยนิ่งขับดีเหมือนรถเดิม

อ้างตอบ
มีบูชประกอบไปให้พร้อมเปลี่ยนแทนของเก่าได้เลย
ปีกนกปรับองศา
Isuzu D-max ตัวเตี้ยยก 2 นิ้ว
**ไม่ต้องรองลูกหมาก
**ล้อไม่แบะ ไม่กินยาง
**ตั้งศูนย์ล้อตามค่าแสตนดาร์ดโรงงาน
**พวงมาลัยนิ่งขับดีเหมือนรถเดิม
คำตอบที่ 448
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

มีบูชประกอบไปให้พร้อมเปลี่ยนแทนของเก่าได้เลย

ปีกนกปรับองศา

Isuzu D-max ตัวเตี้ยยก 2 นิ้ว

**ไม่ต้องรองลูกหมาก

**ล้อไม่แบะ ไม่กินยาง

**ตั้งศูนย์ล้อตามค่าแสตนดาร์ดโรงงาน

**พวงมาลัยนิ่งขับดีเหมือนรถเดิม

อ้างตอบ
มีบูชประกอบไปให้พร้อมเปลี่ยนแทนของเก่าได้เลย
ปีกนกปรับองศา
Isuzu D-max ตัวเตี้ยยก 2 นิ้ว
**ไม่ต้องรองลูกหมาก
**ล้อไม่แบะ ไม่กินยาง
**ตั้งศูนย์ล้อตามค่าแสตนดาร์ดโรงงาน
**พวงมาลัยนิ่งขับดีเหมือนรถเดิม
คำตอบที่ 449
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

มีบูชประกอบไปให้พร้อมเปลี่ยนแทนของเก่าได้เลย

ปีกนกปรับองศา

Isuzu D-max ตัวเตี้ยยก 2 นิ้ว

**ไม่ต้องรองลูกหมาก

**ล้อไม่แบะ ไม่กินยาง

**ตั้งศูนย์ล้อตามค่าแสตนดาร์ดโรงงาน

**พวงมาลัยนิ่งขับดีเหมือนรถเดิม

อ้างตอบ
มีบูชประกอบไปให้พร้อมเปลี่ยนแทนของเก่าได้เลย
ปีกนกปรับองศา
Isuzu D-max ตัวเตี้ยยก 2 นิ้ว
**ไม่ต้องรองลูกหมาก
**ล้อไม่แบะ ไม่กินยาง
**ตั้งศูนย์ล้อตามค่าแสตนดาร์ดโรงงาน
**พวงมาลัยนิ่งขับดีเหมือนรถเดิม
คำตอบที่ 450
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

มีบูชประกอบไปให้พร้อมเปลี่ยนแทนของเก่าได้เลย

ปีกนกปรับองศา

Isuzu D-max ตัวเตี้ยยก 2 นิ้ว

**ไม่ต้องรองลูกหมาก

**ล้อไม่แบะ ไม่กินยาง

**ตั้งศูนย์ล้อตามค่าแสตนดาร์ดโรงงาน

**พวงมาลัยนิ่งขับดีเหมือนรถเดิม

อ้างตอบ
มีบูชประกอบไปให้พร้อมเปลี่ยนแทนของเก่าได้เลย
ปีกนกปรับองศา
Isuzu D-max ตัวเตี้ยยก 2 นิ้ว
**ไม่ต้องรองลูกหมาก
**ล้อไม่แบะ ไม่กินยาง
**ตั้งศูนย์ล้อตามค่าแสตนดาร์ดโรงงาน
**พวงมาลัยนิ่งขับดีเหมือนรถเดิม
คำตอบที่ 451
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#All New Triton 2024
ปีกนกปรับองศาพร้อมบูทสำหรับรถยก 2-3 นิ้ว 
*ตั้งศูนย์ได้ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน
*ลูกหมากไม่งัด ไม่ขื่น ความนุ่มนวลไม่หาย
*ขับดี นิ่ง หน้าไม่ไว
*แข็งแรงกว่าปีกนกเดิม

อ้างตอบ
#All New Triton 2024ปีกนกปรับองศาพร้อมบูทสำหรับรถยก 2-3 นิ้ว *ตั้งศูนย์ได้ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน*ลูกหมากไม่งัด ไม่ขื่น ความนุ่มนวลไม่หาย*ขับดี นิ่ง หน้าไม่ไว*แข็งแรงกว่าปีกนกเดิม
คำตอบที่ 452
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#All New Triton 2024
ปีกนกปรับองศาพร้อมบูทสำหรับรถยก 2-3 นิ้ว 
*ตั้งศูนย์ได้ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน
*ลูกหมากไม่งัด ไม่ขื่น ความนุ่มนวลไม่หาย
*ขับดี นิ่ง หน้าไม่ไว
*แข็งแรงกว่าปีกนกเดิม

อ้างตอบ
#All New Triton 2024ปีกนกปรับองศาพร้อมบูทสำหรับรถยก 2-3 นิ้ว *ตั้งศูนย์ได้ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน*ลูกหมากไม่งัด ไม่ขื่น ความนุ่มนวลไม่หาย*ขับดี นิ่ง หน้าไม่ไว*แข็งแรงกว่าปีกนกเดิม
คำตอบที่ 453
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#All New Triton 2024
ปีกนกปรับองศาพร้อมบูทสำหรับรถยก 2-3 นิ้ว 
*ตั้งศูนย์ได้ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน
*ลูกหมากไม่งัด ไม่ขื่น ความนุ่มนวลไม่หาย
*ขับดี นิ่ง หน้าไม่ไว
*แข็งแรงกว่าปีกนกเดิม

อ้างตอบ
#All New Triton 2024ปีกนกปรับองศาพร้อมบูทสำหรับรถยก 2-3 นิ้ว *ตั้งศูนย์ได้ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน*ลูกหมากไม่งัด ไม่ขื่น ความนุ่มนวลไม่หาย*ขับดี นิ่ง หน้าไม่ไว*แข็งแรงกว่าปีกนกเดิม
คำตอบที่ 454
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#All New Triton 2024
ปีกนกปรับองศาพร้อมบูทสำหรับรถยก 2-3 นิ้ว 
*ตั้งศูนย์ได้ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน
*ลูกหมากไม่งัด ไม่ขื่น ความนุ่มนวลไม่หาย
*ขับดี นิ่ง หน้าไม่ไว
*แข็งแรงกว่าปีกนกเดิม

อ้างตอบ
#All New Triton 2024ปีกนกปรับองศาพร้อมบูทสำหรับรถยก 2-3 นิ้ว *ตั้งศูนย์ได้ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน*ลูกหมากไม่งัด ไม่ขื่น ความนุ่มนวลไม่หาย*ขับดี นิ่ง หน้าไม่ไว*แข็งแรงกว่าปีกนกเดิม
คำตอบที่ 455
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#All New Triton 2024
ปีกนกปรับองศาพร้อมบูทสำหรับรถยก 2-3 นิ้ว 
*ตั้งศูนย์ได้ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน
*ลูกหมากไม่งัด ไม่ขื่น ความนุ่มนวลไม่หาย
*ขับดี นิ่ง หน้าไม่ไว
*แข็งแรงกว่าปีกนกเดิม

อ้างตอบ
#All New Triton 2024ปีกนกปรับองศาพร้อมบูทสำหรับรถยก 2-3 นิ้ว *ตั้งศูนย์ได้ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน*ลูกหมากไม่งัด ไม่ขื่น ความนุ่มนวลไม่หาย*ขับดี นิ่ง หน้าไม่ไว*แข็งแรงกว่าปีกนกเดิม
คำตอบที่ 456
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#All New Triton 2024
ปีกนกปรับองศาพร้อมบูทสำหรับรถยก 2-3 นิ้ว 
*ตั้งศูนย์ได้ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน
*ลูกหมากไม่งัด ไม่ขื่น ความนุ่มนวลไม่หาย
*ขับดี นิ่ง หน้าไม่ไว
*แข็งแรงกว่าปีกนกเดิม

อ้างตอบ
#All New Triton 2024ปีกนกปรับองศาพร้อมบูทสำหรับรถยก 2-3 นิ้ว *ตั้งศูนย์ได้ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน*ลูกหมากไม่งัด ไม่ขื่น ความนุ่มนวลไม่หาย*ขับดี นิ่ง หน้าไม่ไว*แข็งแรงกว่าปีกนกเดิม
คำตอบที่ 457
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#All New Triton 2024
ปีกนกปรับองศาพร้อมบูทสำหรับรถยก 2-3 นิ้ว 
*ตั้งศูนย์ได้ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน
*ลูกหมากไม่งัด ไม่ขื่น ความนุ่มนวลไม่หาย
*ขับดี นิ่ง หน้าไม่ไว
*แข็งแรงกว่าปีกนกเดิม

อ้างตอบ
#All New Triton 2024ปีกนกปรับองศาพร้อมบูทสำหรับรถยก 2-3 นิ้ว *ตั้งศูนย์ได้ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน*ลูกหมากไม่งัด ไม่ขื่น ความนุ่มนวลไม่หาย*ขับดี นิ่ง หน้าไม่ไว*แข็งแรงกว่าปีกนกเดิม
คำตอบที่ 458
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#All New Triton 2024
ปีกนกปรับองศาพร้อมบูทสำหรับรถยก 2-3 นิ้ว 
*ตั้งศูนย์ได้ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน
*ลูกหมากไม่งัด ไม่ขื่น ความนุ่มนวลไม่หาย
*ขับดี นิ่ง หน้าไม่ไว
*แข็งแรงกว่าปีกนกเดิม

อ้างตอบ
#All New Triton 2024ปีกนกปรับองศาพร้อมบูทสำหรับรถยก 2-3 นิ้ว *ตั้งศูนย์ได้ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน*ลูกหมากไม่งัด ไม่ขื่น ความนุ่มนวลไม่หาย*ขับดี นิ่ง หน้าไม่ไว*แข็งแรงกว่าปีกนกเดิม
คำตอบที่ 459
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

สาวก Isuzu สายยีราฟแคระต้องไม่พลาด

ปีกนกสำหรับรถโหลด 2-3 นิ้ว

*ไม่ต้องรองก้อนลูกหมาก

*มุมลูกหมาไม่พับทำให้การขับขี่นุ่มนวลเหมือนเดิม

* ใช้ลูกหมากเดิมติดรถทำให้หาอะไหล่ซ่อมบำรุงได้ง่าย

*เพิ่มรวมแข็งแรงให้กับปีกนกบน

*ตั้งศูนย์ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน

*ไม่กินยาง แน่นอน ขับดี นิ่ง

อ้างตอบ
สาวก Isuzu สายยีราฟแคระต้องไม่พลาด
ปีกนกสำหรับรถโหลด 2-3 นิ้ว
*ไม่ต้องรองก้อนลูกหมาก
*มุมลูกหมาไม่พับทำให้การขับขี่นุ่มนวลเหมือนเดิม
* ใช้ลูกหมากเดิมติดรถทำให้หาอะไหล่ซ่อมบำรุงได้ง่าย
*เพิ่มรวมแข็งแรงให้กับปีกนกบน
*ตั้งศูนย์ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน
*ไม่กินยาง แน่นอน ขับดี นิ่ง
คำตอบที่ 460
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

สาวก Isuzu สายยีราฟแคระต้องไม่พลาด

ปีกนกสำหรับรถโหลด 2-3 นิ้ว

*ไม่ต้องรองก้อนลูกหมาก

*มุมลูกหมาไม่พับทำให้การขับขี่นุ่มนวลเหมือนเดิม

* ใช้ลูกหมากเดิมติดรถทำให้หาอะไหล่ซ่อมบำรุงได้ง่าย

*เพิ่มรวมแข็งแรงให้กับปีกนกบน

*ตั้งศูนย์ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน

*ไม่กินยาง แน่นอน ขับดี นิ่ง

อ้างตอบ
สาวก Isuzu สายยีราฟแคระต้องไม่พลาด
ปีกนกสำหรับรถโหลด 2-3 นิ้ว
*ไม่ต้องรองก้อนลูกหมาก
*มุมลูกหมาไม่พับทำให้การขับขี่นุ่มนวลเหมือนเดิม
* ใช้ลูกหมากเดิมติดรถทำให้หาอะไหล่ซ่อมบำรุงได้ง่าย
*เพิ่มรวมแข็งแรงให้กับปีกนกบน
*ตั้งศูนย์ค่าสแตนดาร์ดโรงงาน
*ไม่กินยาง แน่นอน ขับดี นิ่ง
หน้า 23 of 24 (467 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด